Dotacje na fotowoltaikę już się skończyły, ale doskonale wypełniły swoje zadanie. Ceny urządzeń znacznie zmalały, dzięki wsparciu jakie otrzymał rynek. Programy promujące fotowoltaikę nie zakończyły się jednak całkowicie. Jedną z możliwości pozyskania finansowania jest pożyczka przyznawana przez NFOŚiGW w ramach programu „Czyste powietrze”.

Poniżej znajdziesz wszelkie informacje na temat programu, jakie są jego wymagania oraz co można dzięki niemu uzyskać. Oczywiście zamiast czytania przydługawego opracowania zawsze możesz zamówić wizytę przedstawiciela ElektroSłonecznych i skrócić sobie męki związane z przechodzeniem przez ten pozbawiony emocji tekst.

Przechodząc jednak do sedna tematu związanego z finansowaniem, przedstawimy w kilku zdaniach możliwości oraz warunki skorzystania z programu Czyste Powietrze.

Beneficjent programu powinien spełniać kilka warunków, aby ubiegać się o wspomnianą formę finansowania zakupu instalacji fotowoltaicznej:

 • Osoba fizyczna, nie starsza niż 75 lat w dniu spłaty ostatniej raty pożyczki
 • Właściciel/współwłaściciel istniejącego budynku

lub

 • Właściciel/współwłaściciel wydzielonego w istniejącym budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego

lub

 • Osoba posiadająca zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego

Korzystając z programu Czyste Powietrze można sfinansować następujące inwestycje:

 • Odnawialne źródła energii –instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne
 • Wymiana starych źródeł ciepła (piece, kotły na paliwa stałe) oraz zakup nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu
 • Docieplenie przegród budynku
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Maksymalna kwota pożyczki, o jaką można się ubiegać wynosi 30.000 zł brutto, jednak nie mniej niż 7.000 zł brutto. W przypadku instalacji fotowoltaicznej ustalono również cenę maksymalną za 1kWp, która wynosi 6.000 zł brutto, a więc skomplikowane inwestycje, takie jak instalacje hybrydowe realizowane na komponentach wysokiej jakości zostały automatycznie wyeliminowane z programu wsparcia. Można je realizować, jednak kwota nadwyżki pozostaje w gestii klienta oraz samodzielnego finansowania.

Bardzo atrakcyjne wydają się parametry pożyczki, albowiem maksymalny okres finansowania wynosi 180 miesięcy, a oprocentowanie wynoszące 2,57% w skali roku (stan na początek kwietnia 2019) sprawia, że warto pochylić się nad skompletowaniem i uzupełnieniem dokumentacji.

Ubiegający się o pożyczkę musi spełnić również warunki techniczne. Budynek, na którym będzie posadowiona instalacja fotowoltaiczna musi spełniać określone wymagania w zakresie źródła ciepła. Ich spełnienie musi być odpowiednio dokumentowane (certyfikaty, etykiety, zaświadczenia producenta), a dokumentacja ta musi być załączona do wniosku.

Poniżej przedstawiam kilka przykładów.

Kocioł gazowy kondensacyjny oraz olejowy:

 • etykietowane (wprowadzone do obrotu po 26.09.2015): klasa efektywności energetycznej minimum A
 • nieetykietowane (wprowadzone do obrotu przed 26.09.2015): minimum symbol 4 gwiazdek dla efektywności energetycznych

Kocioł na paliwo stałe (węgiel lub biomasa):

 • minimum 5 klasa (norma: EN 303-5:2012)
 • niedopuszczone kotły z rusztem awaryjnym

Pompy ciepła również muszą spełnić szereg wymagań technicznych, w tym przypadku jednak należy dokonać bardziej szczegółowej analizy, dlatego zachęcam do wypełnienia formularza kontaktowego, aby nasz dział techniczny dokonał wstępnej analizy.

Najłatwiejszym rozwiązaniem jest zainstalowanie ogrzewania elektrycznego, które nie wymaga dodatkowej dokumentacji, ponieważ samo w sobie jest postrzegane jako rozwiązanie ekologiczne.

Sama instalacja fotowoltaiczna również powinna spełniać wymagania, aby można było Pozyskać pożyczkę w ramach programu Czyste Powietrze.

 • Moduły fotowoltaiczne: min. Norma PN-EN61215 lub równoważne
 • Inwerter: min. Norma PE-EN50438 lub równoważne oraz świadectwo CE

Lista dokumentów dokumentujących dochód, załączników, oświadczeń itd. zawiera 17 pozycji, które muszą być bezwzględnie poprawnie wypełnione. Jest to niewątpliwie program dla osób o mocnych nerwach, lubiących załatwiać urzędowe sprawy, wypełniać formularze i załączniki. ElektroSłoneczni w swoich szeregach posiadają takiego bohatera, który przygotuje wniosek za Ciebie, skompletuje załączniki oraz złoży we właściwej jednostce. Robił to setki razy, nawet często wolny czas spędza w urzędzie relaksując się wypełnianiem coraz to bardziej skomplikowanych druków na czas. Jak mówi nasz Superheros: „Prawdziwa zabawa zaczyna się dopiero przy kompletacji załączników oraz uzupełnieniach na wezwanie urzędnika.”

Jeśli drogi czytelniku, czujesz się dostatecznie przestraszony wizją papierkowej pracy, jeśli tak jak niegdyś ja, chcesz już zrezygnować z Czystego Powietrza – nie rób tego. Zadzwoń do naszego pasjonata urzędowej pracy, zamęcz go pytaniami i zleć mu przygotowanie kilkudziesięciostronicowego wniosku. W tym czasie idź na zakupy. Lub na ryby. Lub do fryzjera.

P.S.

Telefon do maniaka papierkowej pracy znajdziesz tutaj: 12 333 7 888 lub na dole strony.