Pompy ciepła oraz fotowoltaika stały się w Polsce bardzo popularne i zdobyły już uznanie w wielu domach. Dzięki zsumowaniu zielonej energii z obu technologii, powstaje idealny i ponadczasowy duet. Ciepło w naszym domu jest wówczas pozyskane z zasobów naturalnych – słońca a następnie z gruntu lub powietrza.Czysta energia elektryczna i cieplna

Pompy ciepła to urządzenie pozwalające odzyskać energię cieplną ze źródeł o niskiej temperaturze takich jak powietrze atmosferyczne lub grunt. Jednym z najpopularniejszych rozwiązań jest połączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej z pompą ciepła. Już przy relatywnie niskiej mocy elektrowni PV para ta pozwala na wytworzenie nawet 3-4,3 kWh energii cieplnej z jednej kWh energii elektrycznej.


Stosunkowo niskie koszty eksploatacji pompy ciepła połączonej z fotowoltaiką przekładają się na szybki zwrot inwestycji. Są niepodważalnym argumentem do podjęcia decyzji o instalacji tych nowoczesnych urządzeń. Ciepło w naszym domu jest pozyskane z zasobów naturalnych – słońca a następnie z gruntu lub powietrza.


Nowoczesny i inteligentny dom

Jednym z podziałów pomp ciepła jest podział pomp ze względu na rodzaj źródła, z którego pozyskiwane jest ciepło przez co wyróżnić można pompy gruntowe, powietrzne lub wodne.  Najlepszym momentem na podjęcie decyzji o rodzaju pompy jest etap projektu nowego budynku lub jego termomodernizacji. W związku z szybkim rozwojem technologicznym pompy mogą być wielofunkcyjnym urządzeniem ogrzewającym zarówno budynek i ciepłą wodę użytkową.


Pompa ciepła zasilana z energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną

Pompa + panele = perpetuum mobile

Wykorzystanie prądu z własnej mikroinstalacji fotowoltaicznej do zasilania pompy ciepła, nazywany w naszej firmie “idealnym duetem” lub “perpetuum mobile”. Dom z taką instalacją jest komfortowy, ekologiczny oraz oszczędny. Po zastosowaniu magazynów przechowujących wyprodukowaną energię, właściciel domu osiąga również bezpieczeństwo energetyczne.


Zadzwoń do naszego doradcy klienta i zapytaj o idealny duet: fotowoltaika + pompa ciepła

tel. +48 12 333 78 88