Budując domową elektrownię słoneczną należy zwrócić uwaga na prawidłowy montaż paneli fotowoltaicznych. Istotnym elementem całej elektrowni jest system montażowy, który ingeruje w poszycie lub konstrukcję dachu. Sprawdź, czy Twój instalator stosuje system montażowy dedykowany do instalacji fotowoltaicznej oraz dostosowany do Twojego poszycia dachowego. Dach pokryty blachą wymaga zupełnie innego systemu montażowego niż dach pokryty dachówką ceramiczną. Z kolei blacha składana na rąbek wymaga jeszcze kolejnego typu uchwytów. Stosując niewłaściwy system montażowy może dojść do poważnego uszkodzenia dachu, a także jego konstrukcji.

Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu, a bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Poważniejszym jednak zagadnieniem, mało popularnym wśród instalatorów są kwestie przeciwpożarowe związane z umiejscowieniem paneli oraz tras kablowych. Podczas lokalizowania paneli należy uwzględnić architekturę budynku, a także zabezpieczenia przeciwpożarowe. Montując moduły PV na dachu trzeba koniecznie wziąć pod uwagę ściany oddzielenia pożarowego. Jest to zabezpieczenie przed przejściem pożaru z jednej strefy pożarowej do drugiej przez określony czas. Podczas montażu niedopuszczalne jest umieszczenie paneli bezpośrednio nad ścianą oddzielenia przeciwpożarowego. Należy również unikać prowadzenia tras kablowych nad taką ścianą. Nie zawsze jednak jest to możliwe do uniknięcia. Jeśli zachodzi taka konieczność należy trasy kablowe zabezpieczyć i zastosować specjalne kable o odpowiedniej odporności przeciwpożarowej.

Montowane pola modułów powinny zachować odpowiednie odległości separacyjne, a także nie przekraczać dozwolonych obszarów.

Sprawdź ile czasu zajmuje podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej>>>

Instalacja fotowoltaiczna i bezpieczeństwo p.poż.

Panele pracujące w pełnym nasłonecznieniu mogą stanowić zagrożenie dla łatwopalnej powierzchni dachu. Kolejnym zagrożeniem mogą być iskrzące połączenia kabli, które powstają przy zastosowaniu złączy niskiej jakości. Na temat złączy wkrótce pojawi się odrębny materiał na naszej stronie, zapraszamy do śledzenia.

Moduły fotowoltaiczne najlepiej jest montować na powierzchni niepalnej lub zawierającej izolację cieplną. Jeżeli na budynku występują tylko powierzchnie panele, powinno się montować panele w taki sposób, aby dolna krawędź modułów znajdowała się w odległości kilkunastu centymetrów od powierzchni dachu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie możliwości i poziom bezpieczeństwa można uzyskać na Twoim dachu, napisz do naszego doradcy technicznego>>>