Mamy doskonałą wiadomość dla osób chcących zainstalować u siebie ogniwa fotowoltaiczne. Pojawiła się kolejna forma wsparcia tego typu inwestycji, polegająca na możliwości odliczenia zakupu fotowoltaiki od podatku dochodowego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 r. od 1 stycznia osoby fizyczne od podstawy podatku dochodowego będą mogły odliczyć wydatki poniesione m.in. na ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem oraz montażem. Odliczenie nie może przekroczyć kwoty 53 tys. zł. W przypadku, gdyby okazało się, że kwota odliczenia nie znajduje pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, będzie ona podlegać odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Z tej ulgi można skorzystać zarówno, gdy rozliczamy się według skali podatkowej (przy stawce 18% i 32%), jak i według podatku liniowego oraz ryczałtu.

ElektroSłoneczni uruchomili kanał informacyjny, gdzie mogą Państwo skonsultować się w powyższym temacie. Wszelkie pytania proszę kierować na adres biuro@elektrosloneczni.pl, odpowiadać będziemy w kolejności nadsyłania pytań.