W tym materiale znajdziesz informacje, czego powinieneś dopilnować i na co zwrócić uwagę, podczas przekazywania mikroelektrowni fotowoltaicznej przez instalatorów. Dowiesz się, które elementy należy sprawdzać oraz jakich parametrów oczekiwać od wykonawcy. Oto protokół odbioru instalacji fotowoltaicznej, i wszystko, co warto wiedzieć na ten temat.

Protokół odbioru instalacji fotowoltaicznej | Krok 1

Powiedz: „sprawdzam” i zacznij weryfikację od wiązki prądu stałego

Zacznij Kontrolę strony DC, czyli wiązki prądu stałego, biegnącej od paneli do inwertera. Należy sprawdzić, czy przewody DC są odpowiednich przekrojów, zgodnie z przygotowanym projektem instalacji. Przewody mogą mieć większy przekrój niż w dokumentacji projektowej, nigdy zaś nie powinny mieć przekroju mniejszego od projektowego.

W kolejnym kroku należy sprawdzić poprawność wykonania okablowania w zakresie wytrzymałości na czynniki zewnętrzne (śnieg, wiatr). Zwróć uwagę czy przewody nie zwisają zbyt luźno, czy nie przechodzą po ostrych krawędziach, na których mogłyby ulec przetarciu.

Obejrzyj rozdzielnicę DC, czy posiada wszystkie zabezpieczenia zgodnie z dokumentacją projektową. Kierownik zespołu instalatorów pomoże Ci w identyfikacji poszczególnych podzespołów. Ostatnim krokiem kontroli układu DC jest upewnienie się, czy panele zostały połączone w odpowiednie obwody (stringi) zgodnie z projektem.

Protokół odbioru instalacji fotowoltaicznej | Krok 2

Przypilnuj, by sprawdzono także wiązkę prądu zmiennego

Co dalej? Protokół odbioru instalacji fotowoltaicznej – krok drugi, czyli kontrola strony AC – połączeń i wiązki prądu zmiennego. Sprawdź poprawność połączenia zabezpieczeń i przewodów, zweryfikuj czy przewód AC jest odpowiedniego przekroju. Następnie skontroluj zawartość rozdzielnicy AC (sprawdzenie czy zabezpieczenia są odpowiednio dobrane, jakiego są producenta, czy wszystkie wymagane zabezpieczenia są zainstalowane). Jeśli nie masz wiedzy fachowej, poproś kierownika zespołu instalatorów, aby Cię poinstruował w zakresie zamontowanych zabezpieczeń. Taką listę znajdziesz również w ofercie, którą przygotował Ci nasz Doradca Techniczny.

Protokół odbioru instalacji fotowoltaicznej | Krok 3

Zweryfikuj oznaczenia

Protokół odbioru Instalacji fotowoltaicznej – co jeszcze musisz wiedzieć? Przede wszystkim to, że fotowoltaika jest Twoją prywatną mikroelektrownią, ponieważ jest prawdziwym generatorem energii elektrycznej. Z tego powodu nie wolno bagatelizować żadnego elementu instalacji. Jednym z nich są oznaczenia, które pozwalają poprawnie eksploatować elektrownię w przyszłości. Zweryfikuj zatem w kolejnym kroku czy wszystkie obwody, urządzenia ochronne i wyłączniki są odpowiednio oznakowane. Koniecznie sprawdź, czy skrzynki DC i AC są oznakowane, a elementy w środku podpisane. Zweryfikuj również, czy przy falowniku jest instrukcja jego włączania i wyłączania, a także czy jest przy falowniku dostępny jest schemat instalacji dla straży pożarnej.

Protokół odbioru instalacji fotowoltaicznej | Krok 4

Wykonaj testy i pomiary

Montaż instalacji powinien być zakończony wykonaniem testów i pomiarów. Dokonuję się ich poprzez sprawdzenie wszystkich obwodów AC zgodnie z normą IEC 60364-6. Pomiary, które powinien wykonać instalator to: pomiar ciągłości przewodów, pomiar rezystancji izolacji, pomiar impedancji pętli zwarcia, sprawdzenie ciągłości uziemienia, pomiar obwodu otwartego, pomiar prądu zwarcia. Dane te są niezbędne do przygotowania dokumentacji dla zakładu energetycznego, niezbędnej do przyłączenia instalacji do sieci energetycznej. Na koniec, instalator wykonuje test wyłączników i rozłączników, test falownika, test poprawności załączenia i odłączenia instalacji PV.

Protokół odbioru instalacji fotowoltaicznej | Krok 5

Przeprowadź z instalatorem kontrolę wizualną

Protokół instalacji fotowoltaicznej wskazuje również, że warto przeprowadzić kontrolę wizualną. Sprawdź zastosowany system montażowy (poprawność montażu, sprawdzenie certyfikatów dla systemu montażowego), trasy prowadzenia kabli DC, ich zamocowania, sprawdź również jakich złączek użyto (zalecamy tylko oryginalne MC4). Temu elementowi poświęciliśmy odrębny materiał – dlaczego dobór szybkozłączek jest ważny.

Wraz z instalatorem sprawdź, czy panele nie są zacieniane w ciągu dnia. Warto je poobserwować w dłuższym okresie lub sprawdzić za pomocą aplikacji śledzących trajektorię Słońca. Instalatorzy na koniec montażu przeprowadzają kontrolę kamerą termowizyjną czy występują hot spoty.

Podsumowanie

Na koniec, zwróć uwagę na estetykę wykonania instalacji, a także czy instalatorzy zostawili porządek po przeprowadzonych pracach.

Jak widzisz, do sprawdzenia jest całkiem sporo rzeczy. Niemniej, poddając je skrupulatnej weryfikacji, masz pewność, że wszystko zostało wykonane zgodnie z ustaleniami z umowy, a co najważniejsze oszczędziłeś sobie niemiłych niespodzianek oraz nerwów.