Z końcem maja minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz poinformowała, że Stały Komitet Rady Ministrów zaakceptował projekt nowych przepisów, w myśl których przedsiębiorcy będą mieli możliwość uzyskania statusu prosumenta. Pozwoliłoby to na uzyskanie korzystniejszej formy rozliczeń zwłaszcza dla sektora MŚP, a także zwiększenie możliwości optymalizowania instalacji fotowoltaicznych realizowanych przez przedsiębiorców.

Przypomnijmy, że w myśl obowiązujących przepisów, nadwyżki energii są sprzedawane do sieci przez przedsiębiorców wg. średniej ceny hurtowej, ustalanej przez Urząd Regulacji Energetyki. W wielu przypadkach rozwiązaniu temu bardzo daleko do określenia go mianem opłacalnego. Status prosumenta prawdopodobnie, bo szczegóły nie są niestety póki co jasno określone, pozwolą organizacjom na wykorzystanie systemu opustów w kształcie zbliżonym do obecnych prosumentów, takich jak osoby fizyczne. Najogólniej rzecz ujmując oznaczałoby to, że nadwyżki energii wyprodukowane latem mogłyby zostać spożytkowane w okresie zimowym. Nie byłaby zatem konieczna ich sprzedaż po niekoniecznie korzystnej cenie.

Można przypuszczać, że zmiana przepisów pozwoli na znaczne skrócenie okresu zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę, a biorąc pod uwagę długowieczność instalacji, także na zwiększenie jej atrakcyjności i opłacalności. W dłuższej perspektywie wraz z innymi planowanymi zmianami, takimi jak choćby postulowane zmniejszenie stawki VAT do preferencyjnych 8% dla wszystkich instalacji przydomowych, pozwolą na dalsze zwiększanie popularności elektrowni fotowoltaicznych.

Przed ministerstwem procesowanie zmian w Ustawie o OZE przez Sejm i Senat. ElektroSłoneczni mając na uwadze dobro naszych Klientów i troskę nie tylko o to, co będzie za rok, ale także za 25 lat, oczywiście będą badać zmiany pojawiające się w propozycjach przepisów. Jeśli zastanawiasz się, czy warto na nie czekać, czy też może już jest jakieś rozwiązanie skrojone na miarę Twojej firmy,
zadzwoń do nas, lub napisz. Na pewno znajdziemy rozwiązanie dla Ciebie!