Miło jest nam poinformować, że w dniu 10 listopada 2020 nawiązaliśmy współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

W zakres współpracy wchodzą nastepujące działania:

  • realizacja projektów naukowo-badawczych
  • wspólne wykonywanie badań
  • rozwój badań i dydaktyki w AGH
  • upowszechnianie wiedzy wynikającej ze wspólnie realizowanych zadań

Głównym zadaniem jakie strony wspólnie sobie wyznaczyły jest kooperacja w ramach projektu Solar Decathlon China 2021.

Akademia Górniczo-Hutnicza jest uniwersytetem uznanym w międzynarodowym środowisku naukowym. Uczelnia prowadzi działalność badawczą i edukacyjną w zakresie nauk ścisłych. Prowadząc badania naukowe na światowym poziomie AGH zapewnia wysoki poziom kształcenia i rozwoju kadry.

W zespole ElektroSłonecznych praktykę odbyło już wielu studentów i doktorantów. Niektórzy zdecydowali się po studiach zasilić ElektroSłonecznych na stałe, projektując systemu fotowoltaiczne, a także sprawując nadzór nad realizowanymi inwestycjami.

Wspólnie realizowane projekty i badania naukowe poszerzą naszą wiedzę oraz doświadczenie w dziedzinie fotowoltaiki.